СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ПЛОВДИВ

Ние от Интер Информ Консулт град Пловдив предлагаме абонаментно счетоводно обслужване в град Пловдив на достъпни и обосновани цени, съобразени с обема на работа;
• Счетоводните услуги за клиентите ни от град Пловдив се състоят в осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, Международните стандарти за финансово отчитане и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
• Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за за фирмите от град Пловдив за разплащания с бюджета;
• Счетоводни услуги от типа на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети;
• Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица от град Пловдив;
• Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението на фирмите от град Пловдив;
• Ние от “Интер Информ Консулт” организираме и отчитаме корпоративни данъци и ДДС;
• Счетоводни услуги в град Пловдив като изготвяне на интрастат дневници и декларации;
• Изготвяне на справки и предоставяне на информация за фирмите от град Пловдив за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;